AAKES-scan

KRIJG INZICHT

Je bent overtuigd dat je team beter kan functioneren. Waarschijnlijk hebben jij en je medewerkers ideeën over de knelpunten binnen het team of de organisatie. Helaas is niet altijd met zekerheid te zeggen dat het een specifiek probleem betreft. Ook al lijkt de informatie compleet en het beeld volledig.

De AAKES-scan is een expertanalyse op maat. Afhankelijk van jouw vraag en observeer en analyseer ik hoe je team, je medewerkers en jij, functioneren en communiceren met elkaar en met klanten.

De medewerkers, jijzelf: ik voer gesprekken met iedereen binnen het bedrijf die iets met het team te maken heeft. Daarnaast loop ik een aantal dag(del)en mee op de werkvloer. Zo breng ik alles in kaart: de gebruikelijke manier van werken, de samenwerking, de communicatie en de mate van klantgerichtheid. Dit alles in vertrouwelijkheid.

Na de research sluit ik af met een rapportage over de dilemma’s en eventuele complicaties, aandachtspunten en natuurlijk ook de aspecten die goed gaan en behouden moeten blijven!

AAKES scan

Ontvang nu een voorbeeldverslag van AAKES-scan

Het verslag wordt in detail met je besproken. Zodat het voor jou helder is waarop actie ondernemen wenselijk is en welke actie het effectiefste zal zijn. De rapportage kan de basis zijn voor een Verbetertraject en is daarmee een nulmeting.

Wil je weten hoe ik jou van dienst kan zijn? Neem dan contact op!

Privacybeleid*

6 + 7 =