“Feedback is lastig en slaat meestal nergens op. Klanten weten toch niet wat ze willen. Ze snappen toch niet waarom het zo moet en niet anders.”

Denk jij er ook zo over? Dan adviseer ik je om zeker geen klantenarena te organiseren. Gaat jou namelijk niks opleveren waar je wat mee kan.

Maar als je er anders over denkt, lees dan verder. Dan vertel ik je welke 4 waardevolle dingen een klantenarena jou oplevert.

In deze serie blogs lees je meer over de klantenarena. In de vorige blogs heb je kunnen lezen op welke twee vragen een klantenarena antwoord geeftwat het is en waarom je het zou willen organiseren en hoe een klantenarena eigenlijk verloopt.

Met een klantenarena zet je je klanten bij elkaar om tafel en laat je ze, begeleid door een onafhankelijke gespreksleiding, vertellen terwijl jij en je medewerkers luisteren. Zo geven je klanten feedback. Maar wat levert je dat nou op? Wat kun je daar dan mee?

Vier belangrijke dingen die een klantenarena jou oplevert:

1.      Input voor je marketingplan

Door de setting van de klantenarena (en onze begeleiding als onafhankelijke en ervaren gespreksleiding) komt de ervaring en behoefte van jullie klanten ook echt boven tafel. Klanten zullen elkaar aanvullen en bevestigen. Ze vertellen over hun ervaringen met jullie bedrijf, mogelijke verbeteringen van jullie dienstverlening, hun wensen en verwachtingen maar ook hun visie op actuele marktontwikkelingen. Deze waardevolle feedback en input kun jij gebruiken om je marketingplan aan te scherpen.

2.      Hogere klanttevredenheid

Aangezien het JULLIE klanten zijn die vertellen, is de feedback waardevol en relevant. Het gaat immers over hun ervaringen met jouw team, afdeling, bedrijf. Wij zorgen ervoor dat de feedback ook concreet is. Feedback waar je team en jij mee aan de gang KUNNEN en WILLEN om de klantgerichtheid te vergroten. Zo zet je de eerste stap naar een hogere klanttevredenheid, naar meer blije klanten.

3.      Meer betrokken medewerkers

De feedback heeft veel impact op je medewerkers doordat het gebaseerd is op echte en herkenbare ervaringen van en met jullie klanten. Het is niet hun leidinggevende of een externe consultant die verbeteringen voorstelt maar jullie klanten. Je medewerkers zijn meer betrokken en meer gemotiveerd om verbeteringen uit te voeren. Dat levert je meer blije en betrokken medewerkers op.

4.      Meer klantenbinding

Daarnaast, door je klanten actief te betrekken bij mogelijke verbeteringen en vernieuwingen, wordt de klantrelatie versterkt en ontstaat meer klantloyaliteit. Jullie laten zien dat je echt luistert en iets doet met de gegeven feedback. Klanten voelen zich gehoord en jullie maken connectie met elkaar. Klanten zullen minder snel vertrekken en langer klant blijven. Met een beetje mazzel gaan ze zelfs anderen vertellen over hun goede ervaringen met jullie bedrijf. Dan zijn je klanten je ambassadeurs geworden en zorgen ze voor nieuwe klanten!

Dit alles leidt tot meer klanten, en belangrijker tot meer omzet voor je bedrijf.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over een klantenarena? Bel of mail voor een kop koffie via Lars@aakes.nl of 06 505 39 290 en we vertellen je meer over wat het jou kan opleveren.